середа, 29 жовтня 2014 р.

Клуби та об'єднання за інтересами при бібліотеках

Клуби та об'єднання за інтересами – одна із форм
диференційованої роботи з різними групами читачів, що
найбільш вдало задовольняє їх читацькі потреби. Такі клуби та
об'єднання стають логічним продовженням індивідуальної
роботи з читачами.
Клуб створюється для спілкування людей, які мають
єдину мету, завдання, інтереси, для обміну думками,
удосконалення знань в тій чи іншій галузі науки, літератури,
людської діяльності, сприяє становленню особистості.
Об'єднання – той самий клуб, тільки з розвинутою структурою
(секціями).