середа, 24 січня 2024 р.

Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23

 

Постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23


16.01.2024 набрала чинності постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 12.01.2024 № 23.


У розпорядників бюджетних коштів з’явилось право:

розраховувати посадові оклади (тарифні ставки) виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду за ЄТС — 3195 грн.
Як і раніше керівники установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери мають забезпечити:

диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи;

виконання цієї постанови виключно в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі.

Органам місцевого самоврядування рекомендовано вжити заходів щодо приведення власних нормативно-правових актів з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій, що належать до сфери їх управління, у відповідність із цією постановою.

Штатний розпис з новими посадовими окладами вводиться в дію з 01.01.2024 .

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-oplaty-pratsi-pratsivnykiv-ustanov-zakladiv-ta-orhanizatsii-okremykh-haluzei-biudzhetnoi-s23120124